FRIZER.PRO

Da bi videli aplikaciju koristite univerzalni podatke za logovanje.

Za pristup nalogu za vlasnike
nick : unacosmeticsdoo
pass : 1234
Za pristup salonskom delu
nick : salon
pass : 1234